UPITNIK

Ako želite protection psa za zaštitu, bitno nam je da nam odgovorite na zadani upitnik.

Nadamo se da ne smatrate da su pitanja nametljiva. Ona su važna u procesu izbora K9. Nemojte odgovoriti na pitanja u čiji odgovor niste sigurni.

Recite nam nešto o sebi?

Vaše ime?Kućni broj telefona?Mobilni telefon?Adresa?Poštanski broj?Starosna dob?Starosna dob djece (ako postoje)?Zanimanje bračnog partnera (ako postoji)?Tko će biti primarni upravljač psa?Vaše omiljene aktivnosti?Da li Vi ili neko u Vašoj obitelji boluje od alergije? Ako da, opišite.
Bili ste u životnoj opasnosti? Ako da, opišite.
Osim hrvatskog poznajete neki jezik? Ako da navedite.


Vaše prezime?Broj telefona na poslu?E-mail?Grad?Država?Starosna dob bračnog partnera (ako postoji)?Zanimanje?Vaše iskustvo ili iskustvo Vaše porodice u treningu / rukovanju psa?Gdje živite?Iskreno ocijenite svoju fizičku kondiciju?Često putujete? Ako da, koja je prosiječna dužina odsustva?Posjedujete vatreno oružje?Imate kućnog ljubimca? Ako da navedite.


Ukratko, objasnite primarni motiv za kupovinu zaštitnog psa?

100% Garancija!
AKO PAS NE SAVLADA DOGOVORENE VJEŠTINE, NASTAVLJAMO S RADOM BEZ DODATNE NAKNADE SVE DOK NE USVOJI DOGOVORENO.